Duurzaamheid bij DURABLE - daar kan je op vertrouwen

Wij hanteren een holistische benadering van duurzaamheid. Om recht te doen aan onze verantwoordelijkheid op milieu-, financieel en sociaal gebied, hebben wij een uitgebalanceerde langetermijnstrategie nodig die consequent wordt uitgevoerd.

Visie, verantwoordelijkheid voor ons milieu en een humane samenleving geven vorm aan de stijl van succes waarop wij ons baseren. Duurzaam ondernemen en sociaal engagement zijn bij DURABLE nauw met elkaar verbonden. Wij beschouwen het gebruik van hoogwaardige, duurzame en recycleerbare materialen als een van onze topprioriteiten. Het zoveel mogelijk voorkomen van afval en het besparen van energie in productieprocessen brengen we elke dag in de praktijk. Gerichte versterking van de regio, ondersteuning van al onze medewerkers en inzet voor sociale projecten zijn eveneens essentiële onderdelen van onze bedrijfsvoering.

Bewust duurzaam handelen gebeurt op alle niveaus van onze samenleving. Als onderneming hebben wij ons tot doel gesteld om op een ecologisch, financieel en sociaal verantwoorde manier zaken te doen. Wij doen dit om onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij te nemen.


Duurzaamheid in de onderneming

Onze wereld kan de 17 SDG's van de Agenda 2030 alleen halen als ieder van ons bijdraagt aan een duurzame ecologische, financiële en sociale ontwikkeling. Dat geldt ook voor DURABLE en al haar medewerkers.

We richten ons op duurzame, moderne energieproductie en -gebruik om ons steentje bij te dragen aan de energietransitie en klimaatbescherming. Ook in de productie leggen we sterk de nadruk op een goed functionerende circulaire economie. Ons bedrijf legt de basis voor een betere toekomst door veel waarde te hechten aan kwaliteitsvolle beroepsopleidingen en ook door internationale projecten te steunen die gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.Onze ecologische voetafdruk

Sinds 1 februari 2023 zijn wij gecertificeerd als CO2-neutraal bedrijf. Naast vermijding en vermindering is deze compensatie van CO2-uitstoot een belangrijke stap in de holistische klimaatbescherming.

Duurzaam in alle afdelingen

Onze bewuste, verantwoordelijke aanpak is zichtbaar in alle gebieden van het bedrijf. Duurzaamheid begint bij productideeën. Om ons merk succesvol te laten zijn, moeten onze ontwerpen, materialen en productieprocessen langdurig gebruik en een circulaire economie bevorderen.


Het Blauwe Engel certificaat - een ecolabel met een rijke traditie


DURABLE en zijn producten hebben altijd gestreefd naar kwaliteit die de basis vormt van onze duurzaamheidsstrategie: we maken producten van hoge kwaliteit met een klassiek design die bedoeld zijn voor jarenlang gebruik.

Sociale duurzaamheid bij DURABLE

Een onderneming is slechts zo goed als haar werknemers. Daarom leggen we bij DURABLE de nadruk op de mensen. Wij leggen de nadruk op knowhow, motivatie en teamgeest. Succesvol zakendoen heeft altijd te maken met kennis en kunde.

Duurzame milieudoelstellingen

Wij dragen als bedrijf een grote verantwoordelijkheid voor onze directe omgeving. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en investeren daarom gericht in initiatieven voor natuurbehoud. Met onze acties willen we ook onze medewerkers bewust maken van deze problematiek en hun eigen initiatief stimuleren.