Duurzame milieudoelstellingen

Wij dragen als bedrijf een grote verantwoordelijkheid voor onze directe omgeving. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en investeren daarom gericht in initiatieven voor natuurbehoud. Met onze acties willen we ook onze medewerkers bewust maken van deze problematiek en hun eigen initiatief stimuleren.

DURABee

Bijen zijn een integrerend deel van het natuurlijke ecosysteem. Zij staan in het middelpunt van de publieke belangstelling en hebben meer dan ooit behoefte aan bescherming en steun. DURABLE heeft daarom besloten het grote terrein van zijn vestiging in Gotha te gebruiken om er zijn eigen bijen onder te brengen en hen een veilig thuis te bieden. Op die manier wil DURABLE een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van de bijen. Om de nieuwe bewoners optimale leefomstandigheden te bieden, werd het omliggende terrein beplant met een weide van wilde bloemen om het bijzonder bijenvriendelijk te maken. Het project werd opgestart in 2020, ons eeuwfeestjaar. De eerste honing werd in 2021 geoogst en verkocht aan de werknemers in al onze vestigingen. De opbrengst werd vervolgens teruggesluisd naar een natuurproject dat habitats voor bijen beschermt. Maar de introductie van bijen op de Gotha-site is slechts de eerste stap. Het is de bedoeling de site verder te naturiseren om zoveel mogelijk insecten en vogelsoorten aan te trekken. We onderzoeken ook mogelijkheden om het idee op andere DURABLE-terreinen over te nemen.

Wie zorgt er voor de bijen?

De ervaren imker Antje Funke heeft de taak om de bijen professioneel te verzorgen en te verzorgen op zich genomen. De deskundige bezoekt regelmatig de ongeveer 120.000 bijen, voedert en onderhoudt de gevoelige kolonies. Funke is een plaatselijke bewoonster en adviseert DURABLE ook bij de inrichting van de onmiddellijke omgeving van de bijenstal. Ze maakt honing van de nectar die de bijen in de buurt verzamelen. Elk seizoen levert het onvermoeibare werk van elke bijenkorf ongeveer 50 kg op.

Waarom "DURABee"?

DURABLE heeft een traditie van betrokkenheid bij sociale en milieuprojecten. Deze keer ligt de focus op de bescherming van bedreigde dieren, niet op het helpen van mensen in nood. 'Voor ons is het belangrijk om te helpen een gezond ecosysteem in stand te houden. Daarom hebben we besloten om onze bijen een zo natuurlijk en veilig mogelijk onderkomen te geven,' legt woordvoerster Martina Heiland uit. Dit is nog maar het prille begin van onze inspanningen voor natuurbehoud. We zijn van plan om het gebied in de komende jaren te ontwikkelen tot een biotoop.

Wat doen bijen in de winter?

De bijen overwinteren in een wintertros

Zodra ze de koude wintermaanden voelen aankomen en de bronnen van zomernectar niet langer beschikbaar zijn, moeten bijen overschakelen op een geheel nieuwe overlevingsstrategie. In plaats van regelmatig hun nest te verlaten om met nectar terug te komen, moeten ze elkaar warm houden. Als het buiten koud is, kruipen bijen samen om warm te blijven. Ze vormen een 'wintertros'.

Net als in de zomer functioneren de bijen als een team. Zodra de buitenste bijen het te koud krijgen, wisselen ze van plaats met de bijen die zich in het centrum van de tros hebben opgewarmd. Alleen de bijenkoningin blijft de hele tijd in het centrum van de tros, waar zij altijd warm wordt gehouden. In de winter blijven de bijen maandenlang in hun bijenkorf.


Knuffelen en rillen om te overleven

Samenklitten is niet hun enige strategie in de winter. Als de temperatuur onder de 10°C zakt, beginnen de bijen te rillen om de bijenkorf warm te houden. Hun vermogen om endothermisch warmte te produceren voorkomt dat bijen in torpor raken of verhongeren, zelfs wanneer de temperatuur onder -10°C zakt. Ze kunnen de korf echter maar één dag warm houden door te rillen. Daarna daalt de temperatuur weer en een paar dagen later beginnen ze opnieuw met het opwarmingsproces.

Wat gebeurt er als de temperatuur weer stijgt?

Winterbijen leven tot negen maanden. Koninginnen leggen geen eitjes in de winter. Begin februari, als de temperatuur begint te stijgen, beginnen de koninginnen weer eitjes te leggen. Als het lente wordt, komen de werkbijen uit het ei en zijn ze klaar om de nestkast te verlaten en nectar te gaan verzamelen.

De bijen stijgen weer op

Zodra de eerste bloemen beginnen te bloeien en de temperaturen beginnen te stijgen, verlaten de eerste bijen in maart weer de bijenkorf. Honderden bijen zwermen tegelijk uit de bijenkorf. Ze hebben de kou van de winter overleefd en hebben nu een heel specifiek doel. Bij de eerste vlucht van een bijenkolonie draait alles om het legen van hun spijsverteringskanaal. Omdat de bijenkorf de hele winter schoon moet worden gehouden om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen, maken ze hun systeem pas leeg tijdens hun reinigingsvlucht in het voorjaar.


Na de eerste vlucht van een kolonie gaan de werkbijen weer op pad om stuifmeel te zoeken voor het jonge broedsel. We kijken er nu al naar uit om het werk van de DURA BEEs te volgen totdat we de eerste pot honing in onze handen kunnen houden.

Boeiende feiten over honingbijen

 1. Hoe lang leven honingbijen?

Tijdens de zomermaanden zijn de werkbijen van een kolonie de klok rond in de weer. Ze zoeken naar voedselbronnen om de larven te voeden, verzamelen nectar, bouwen honingraten, en nog veel meer! Door hun veeleisende werk leven honingbijen gemiddeld maar 35 dagen. Koninginnenbijen daarentegen leven gemiddeld bijna vijf jaar.

2. Wat eten bijen in de winter?

De honing die bijen produceren, wordt opgeslagen als voorraad voor de winter. Wanneer wij mensen in de herfst honing eten, beroven we de bijen van hun winterrantsoen. Om dit te compenseren, voeden imkers de bijen met suikerwater dat ze fermenteren en opslaan als voedsel voor de winter.

3. Wat doe je als een zwerm bijen de korf verlaat?

Het Duitse burgerlijk wetboek regelt niet alleen het menselijk gedrag, het bepaalt ook wat u moet doen als uw eigen bijen de korf verlaten. Als ze de bijenkorf verlaten en u volgt de zwermbijen niet onmiddellijk, verliest u het eigendom van de bijen. Als u de zwerm wel volgt, mag u eigendom van derden betreden en mag u in noodgevallen zelfs de onbewoonde kast van iemand anders openen.

4. Hoeveel soorten honingbijen zijn er?

Honingbijen bevolken de aarde al 40 miljoen jaar. Er zijn negen verschillende soorten honingbijen in de wereld. De soort Apis mellifera is inheems in Europa en Afrika. In Duitsland zijn er drie ondersoorten van de Apis mellifera: de Europese donkere bij, de Carniolaanse honingbij en de Buckfastbij. Voor iemand die geen kenner is, is het moeilijk ze te onderscheiden.

5. Bijen zijn niet zwart en geel

Als je je een bij voorstelt, zien de meeste mensen waarschijnlijk zwarte en gele strepen. Verrassend genoeg zijn hun strepen eigenlijk bruin en niet zwart! Zwarte en gele strepen zijn het onderscheidende kenmerk van wespen.

6. Wanneer steken bijen?

Alleen vrouwelijke bijen kunnen steken, want mannelijke bijen bezitten geen angel. In tegenstelling tot wespen, die meerdere malen na elkaar kunnen steken, steken bijen alleen wanneer zij denken dat hun kolonie wordt bedreigd. Als ze hun angel hebben gebruikt, scheuren bijen een deel van hun achterlijf af in een poging de angel te verwijderen, waarna ze sterven.

7. Hoeveel ogen hebben bijen?

In tegenstelling tot de mens hebben bijen meer dan slechts twee ogen. De twee grote facetogen (samengestelde ogen) die waarnemers het eerst zien, zijn niet in staat onderscheid te maken tussen licht en donker. Om dat wel te kunnen, hebben bijen een extra type oog. Deze drie ogen, die "ocelli" worden genoemd, kunnen niet bewegen en bevinden zich in het midden van de kop van een bij.

8. De bijenkoningin bepaalt het geslacht van de andere bijen

De koningin beslist of een werkbij (vrouwtje) of een dar (mannetje) uit het ei komt. Vrouwtjes ontstaan als het eitje bevrucht is, terwijl mannetjes ontstaan uit onbevruchte eitjes (parthenogenese). De koningin selecteert de te bevruchten eitjes.

9. Hoe snel kunnen bijen vliegen?

De maximumsnelheid van een honingbij is iets minder dan 24 km/u.

10. Bijen zien kleur anders dan mensen

Wanneer bijen over grote weiden vol bloemen met verschillende kleuren vliegen, hebben ze de neiging een lijntje te trekken naar de blauwe en gele bloemen. Bijen kunnen ultraviolet licht zien, en daarom zien ze geen rood.

11. Hoeveel werk kost het om een kilo honing te produceren?

350-400 bijen moeten hun hele leven werken om een kilo honing te produceren. Een enkele bij produceert ongeveer drie gram honing tijdens zijn leven.

12. Hoeveel bijenwas produceert een bijenkolonie?

In tegenstelling tot de overvloed aan honing die een bijenkolonie in een jaar produceert, maakt zij slechts genoeg was voor ongeveer zes waxinelichtjes. De was wordt gemaakt in speciale klieren in de buikholte van de werkbij.

13. Bijen kunnen drugs en explosieven opsporen

Met systematische training kunnen bijen worden geconditioneerd om op bepaalde geuren te reageren. Ze kunnen doeltreffend worden ingezet voor het opsporen van drugs en explosieven. Deze methode wordt al gebruikt in de Verenigde Staten. In feite zijn bijen er zelfs beter in dan de gemiddelde speurhond.

14. Koninginnebijen hebben maar één paringsvlucht

Een bijenkoningin verlaat de korf maar één keer in haar leven om te paren. Ze paart met meerdere darren. De paringsvlucht levert een levenslange voorraad sperma op om haar eitjes te bevruchten