Onze holistische aanpak om het klimaat te beschermen

Onze ecologische voetafdruk

De CO2-voetafdruk van ons bedrijf bedraagt 5.242 ton. We werken voortdurend op verschillende gebieden aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. 


Daarnaast investeren we in klimaatbeschermingsprojecten die energie opwekken via windmolens en zonnepanelen. Op die manier steunen we concreet de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald de punten 7, 8 en 13 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's).

Sinds 1 februari 2023 zijn we gecertificeerd als koolstofneutraal bedrijf. Om dit te bereiken hebben we samengewerkt met ClimatePartner. Zij berekenden zorgvuldig onze Corporate Carbon Footprint (CCF).


Wat betekent koolstofneutraal?

Koolstofneutraliteit (voor bedrijven) wordt berekend op basis van directe uitstoot, zoals het opwekken van elektriciteit en warmte, het wagenpark en vluchtige gassen. Ook indirecte uitstoot, zoals aangekochte energie en zakenreizen worden meegenomen in de berekening.

Bedrijven kunnen erkend worden als koolstofneutraal als hun berekende CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door het ondersteunen van internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten. Naast het vermijden en verminderen van CO2-uitstoot is ook het compenseren van CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel van een holistische klimaatbescherming.


Indirecte uitstoot die buiten het bedrijf plaatsvindt, wordt niet meegenomen in de berekening van de koolstofneutraliteit. Hieronder valt bijvoorbeeld de productie van grondstoffen en tussenproducten, externe logistiek en het gebruiken en verwijderen van andere producten.

Wat houdt een klimaatbeschermingsproject in?

Klimaatbeschermingsprojecten verminderen broeikasgassen en leveren een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van de opwarming van de aarde. Bovendien bevorderen ze duurzame ontwikkeling in projectlanden, bijvoorbeeld door de toevoer van schoon drinkwater te verbeteren, de lokale infrastructuur uit te breiden, banen te creëren of de biodiversiteit te beschermen.

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's) vormen een wereldwijd erkende maatstaf om deze positieve effecten te meten. Hun doelstellingen omvatten de bestrijding van armoede en honger, de bevordering van duurzame leermogelijkheden voor iedereen en de wereldwijde verspreiding van schone en betaalbare energie.