Garantieverklaring monitorbeugels PRO

Algemeen

Onze monitorbeugels worden met zorg geproduceerd, getest en verpakt. Mocht een artikel desondanks gebreken vertonen, dan verleent DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG („DURABLE“) een uitzonderlijke garantie. Bovendien kan je onbeperkt aanspraak maken op de wettelijke garantierechten.


I. Geldigheid inzake artikel/product

Deze garantie geldt uitsluitend voor de volgende producten uit het DURABLE assortiment:

508323 Monitor beugel Pro met arm voor 1 scherm, bureaubevestiging met klem
508423 Monitor beugel Pro met arm voor 1 scherm, bureaubevestiging met bladdoorvoer
508523 Monitor beugel Pro voor 2 schermen, bureaubevestiging met klem
508623 Monitor beugel Pro voor 2 schermen, bureaubevestiging met bladdoorvoer
508723 Monitor beugel Pro voor 1 scherm en 1 tablet, bureaubevestiging met klem
508823 Monitor beugel Pro voor 1 scherm en 1 tablet, bureaubevestiging met bladdoorvoer
508923 Monitor beugel Pro voor 1 scherm, muurbevestiging
509023 Monitor beugel Pro met arm voor 1 scherm, muurbevestiging

II. Geldigheid inzake toepassingsgebied

De garantie geldt uitsluitend in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en is daarom alleen geldig voor monitorbeugels die binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gekocht.


III.  Voorwerp van de garantie

  1. DURABLE verleent, naast de wettelijke aansprakelijkheid, een extra fabrieksgarantie op de volledige werking van de monitorbeugels.
  2. Deze fabrieksgarantie is geldig gedurende 10 jaar vanaf de datum van aankoop (kassabon of factuur).
  3. Binnen de garantieperiode zullen wij, na een gebruikersbeoordeling, de artikelen waarvan de functionaliteit niet langer voldoet, herstellen of vervangen.
  4. Het vervangen artikel of het vervangen onderdeel wordt eigendom van DURABLE.
  5. Een verleende garantieservice leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn noch tot een nieuwe garantietermijn.
  6. Garantieclaims moeten onmiddellijk na kennisname van het gebrek bij DURABLE worden ingediend.
  7. De garantie wordt uitsluitend door DURABLE afgehandeld. Derden zijn niet gemachtigd om in naam van DURABLE verklaringen af te leggen in het kader van deze garantie.

IV. Verwerking van de garantie

1. Garantieclaims moeten onmiddellijk na kennisname van het gebrek bij DURABLE worden ingediend.
2. Bewaar het aankoopbewijs gedurende de garantieperiode.
3. Contactgegevens in geval van een garantieclaim:


        DURABLE Belgium
        Mail:    durable@durable.be
        Tel:    +32 (0) 9 281 26 44

        DURABLE Nederland

        Mail:    durable@durable.nl
        Tel:    +31 (0) 416 543 543


4. Retourneer, na overleg met onze klantendienst, het defecte artikel samen met het originele aankoopbewijs en het retournummer dat je hebt ontvangen.

Retouradres:

    DURABLE
    Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
    Distributuinszentrum (Distributiecentrum)
    Grünlandweg 1-5
    58640 Iserlohn,
    Germany

V. Uitsluiting van garantie

Een garantieclaim is uitgesloten in geval van schade die te wijten is aan:

•    onzorgvuldig gebruik
•    natuurlijke slijtage of overbelasting
•    het gebruik van accessoires, onderdelen en onderhoudsproducten die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd
•    omgevingsinvloeden zoals vocht, warmte of vuil
•    het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
•    het gebruik van onnodige kracht
•    onbevoegde reparatiepogingen
•    een retour in een verpakking die niet transportbestendig isVI. Draagvlak van de garantie

1.    Deze garantie dient als enige rechtsmiddel tegen DURABLE in geval van gebrekkige artikelen (met uitsluiting van vorderingen die voortvloeien uit productaansprakelijkheid). Andere garanties die eventueel door gespecialiseerde handelspartners bijkomend aan eindklanten worden verleend of andere wettelijke of contractuele aanspraken kunnen niet tegen DURABLE worden ingeroepen, tenzij DURABLE een dergelijke verplichting uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

2.    De garantieaansprakelijkheid van DURABLE is uitsluitend beperkt tot de hierboven uiteengezette verplichtingen. Verdere claims, in het bijzonder claims voor gevolgschade veroorzaakt door een defect, indirecte schade en geldelijk verlies, zijn uitgesloten onder deze garantie, tenzij eventuele claims gebaseerd zijn op de aansprakelijkheid van de fabrikant onder dwingend recht.
VII. Aanvullende bepalingen

1.    Wijzigingen in deze garantieverklaring zijn alleen in schriftelijke vorm mogelijk.

2.    Deze garantie wordt uitsluitend door DURABLE afgehandeld. Derden zijn principieel niet gemachtigd om in naam van DURABLE verklaringen af te leggen in het kader van deze garantie.
3.    De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor alle uit deze garantieverklaring voortvloeiende geschillen is Iserlohn.
4.    Het Duitse recht is van toepassing.